SF's valgprogram 2017 i Fredensborg Kommune

Boligsocial indsats

 • SF vil ikke acceptere parallelsamfund i vore boligområder.
 • SF ønsker at der stilles krav til familier til udsatte unge, og at kommunen skal fortsætte og intensivere den konsekvente indsats for at arbejde med problemfamilier.
 • SF mener, at alle borgere har krav på at leve i tryghed i deres boligområde.

Børn, Skole og Unge

 • SF vil arbejde for flere pædagoger i dagtilbud, gerne mindst 60% uddannede. Udsatte børn og familier skal have ekstra hjælp.
 • SF vil arbejde for, at Fredensborg kommune fortsat har nogle af de bedste skoler i Danmark med både trivsel og faglighed i top. Det kræver også, at der lyttes til lærernes berettigede ønsker og krav til arbejdsforholdene.
 • Vi ønsker en kortere skoledag for de mindste og bedre ressourcer til bevægelse og musik i løbet af skoledagen.
 • SF ønsker at frede fritidshjemmene i mindst den kommende valgperiode, fordi skolebørn skal have fri tid til venskaber og leg efter skoledagen.
 • Mange unge oplever præstationsræs i skolen og på de sociale medier.
 • SF arbejder for en mere tryg og fri ungdomskultur. Og SF vil arbejde for gratis psykologtilbud til unge i krise.

Socialområdet og de ældre

 • SF vil arbejde på at imødegå virkningerne af fattigdom som følge af kontanthjælpsloft og integrationsydelse.
 • I løbet af de næste 10 år vil antallet af borgere over 80 år her i kommune blive fordoblet.
 • SF vil derfor arbejde for en tilstrækkelig udbygning af plejehjem. Der bliver også massiv brug for efteruddannelse af personalet, f.eks. med særlig fokus på demensområdet.
 • SF vil være med til at sikre rengøringshjælp mindst hver 14. dag for dem, der har behov og vil fortsat slås for omsorgstimerne for de mest belastede ældre medborgere.
 • SF vil styrke krisecentre til kvinder og børn ramt af vold i hjemmet.

Kultur og Fritid

 • SF vil arbejde for en synlig kulturpolitik, en styrkelse af det lokale kulturliv, og at det tilføres rimelige bevillinger til at udføre den.
 • SF vil styrke det mangfoldige fritidsliv og frivilligt arbejde, kulturhuse, museer og lokale arrangementer med rimelige bevillinger også til de små teatre, der yder et væsentligt bidrag.
 • Nedskæringer på biblioteksområdet medfører en alvorlig forringelse af muligheder for at få kulturelle oplevelser. Bibliotekerne skal sikres som et centralt forum for en folkelig kulturpolitik.
 • Pige- og kvindefodbold er alt for længe blevet forsømt, derfor skal de gives gode vilkår, så vi opnår ligestilling.
 • En god kulturpolitik er stadig den bedste social- og erhvervspolitik.

Miljø og klima

 • SF vil arbejde for at skabe bynære naturoplevelser med respekt for naturen.
 • SF mener, at der skal indføres øget affaldssortering med afhentning af bioaffald, restaffald, papir, glas, og plastic ved husstandene.
 • SF vil arbejde for udvikling af smukke bycentre i Nivå og Humlebæk med mere liv i.
 • SF vil arbejde for en rekreativ sti langs Esrum Sø, så vidt muligt i samarbejde med nabokommunerne.
 • SF vil arbejde for at vi også fremover ligger i front, både med hensyn til klimabeskyttelse og at bekæmpe udledningen af klimagasser.