Hvad laver vi i SF Fredensborg og HørsholmSF Fredensborg og Hørsholm er en lokal partiforening under SF. Foreningen dækker Fredensborg kredsen, som består af Fredensborg og Hørsholm kommune.

Det primære arbejde i SF's lokalafdelinger drejer sig om kommunalpolitik, men arbejdet har også relationer til politikken i Nordsjællands Storkreds, Region Hovedstaden, hele Danmark via landsledelse og folketingskandidater og EU.

Forud for fastlæggelse af SF's politik går der ofte diskussioner, både digitalt og ved gammeldags møder, som kvalificerer synspunktet. Vores lokale forening sender delegerede til det årlige landsmøde og deltagere til sommer og vintertræf. Herudover stemmer vi om hvem det stiller op på forskellige niveauer.

I denne valgperiode er vi ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen i Hørsholm. I Fredensborg Kommune har vi fået indvalgt Hanne Berg, som næstformand i Børne og Skoleudvalget, samt medlem af Plan- Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

SF lokalt er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde (med undtagelse af byrådsmedlemmer). Der er mange forskellige arbejdsopgaver. F.eks. bestyrelsesarbejde, formidling via hjemmeside og facebook, koordinering af valgkampe og afholdelse af 1. maj og andre medlemsmøder.
Hvis du har lyst til at blive medlem, enten som aktiv eller passiv støtte, kan du indmelde dig på SF's hjemmeside https://sf.dk eller henvende dig til SF lokalt.