Uddybende om SF’s integrationspolitik

Integration og åbenhed mellem forskellige kulturer i Danmark

Et bærende element for SFs arbejde med kultur skal være ”frie mennesker i stærke fællesskaber baseret på bæredygtighed og mangfoldighed.” 

Kultur binder os sammen og kan være det bedste udgangspunkt for aktiv deltagelse i demokrati og fællesskaber. 

Men forudsætningen er en åben og imødekommende interesseret holdning, hvor ”flertalskulturen” bør gå foran og være initiativtager til fællesarrangementer, fællesmøder og debatter om behov og ønsker i tæt samarbejde med repræsentanter fra en eller flere mindretalskulturer.

Afgørende vigtigt at dette sker bredt ud i kommunen, så langt flere både oplever og deltager aktivt i fællesskabet.

Som udgangspunkt for et frugtbart kultursamarbejde på tværs af kulturer er det vigtigt at understrege, at netop etnisk forskellighed i kultur er en ressource for hele (lokal)samfundet.

Som eksempler på tværkulturelt græsrodsarbejde, evt. med kommunal opbakning, kan foreslås:

-forældrecafeer med fokus på forældre til småbørn, til skolebørn, til unge og uddannelsessøgende.

-”sommerhøjskole for familier” med det sociale formål at skabe netværk, venskaber og give redskaber til at løse problemer. Kan afholdes evt. som internat eller som daghøjskole.

-”valg”cafeer med fokus på det kommunalpolitiske system.