Bestyrelsen for SF Fredensborg og Hørsholm

Som valgt på generalforsamlingen d. 1. marts 2020

Formand Ulla Frøsig Humlebæk, mail ulfroe@hotmail.com, tlf. 61 78 05 82
Næstformand Lis Grete Møller Fredensborg
Byrådsmedlem Hanne Berg mail: habe@fredensborg.dk
Kasserer Torben Forskov Nivå, mail: tvorben.forskov@gmail.com, tlf. 23 42 67 38
Benno Arndt Hørsholm
Britta Gad Johansen Kokkedal, mail brittagad@outlook.com, tlf. 20 55 04 06

Suppleanter

Ib Tune Olsen Hørsholm, mail: ito@get2net.dk tlf. 51 34 62 76

Merethe Roest 

Humlebæk