Torben Forskov

Torben Forskov

Jeg er 67 år og pensioneret kemiingeniør. Jeg har arbejdet med miljø, klima og social udvikling, som miljømedarbejder i Solrød Kommune og som Grøn Guide i kvarterløft og byfornyelses områder. Jeg kan godt lide at fordybe mig i et emne og har altid interesseret mig for politik og udvikling.

Det er vigtigt for mig,

  • at vi satser på forebyggelse gennem kvalitet, såvel når det drejer sig om mennesker som organisation og bygninger. Det kan der være god langsigtet økonomi i.
  • at de forskellige politiske områder er i balance,
  • at vi tænker langsigtet og helhedsorienteret.

Man kan ikke nå i dybden over alt. I øjeblikket fokuserer jeg på ældrepleje, klima og rigere natur. Men jeg kan finde fornøjelse i at sætte mig dybere ind i økonomi, planlægning, handicap, misbrug, beskæftigelse, psykiatri og anden sundhed.

Facebook: Torben Forskov SF
Mail: kontakt@2fu.dk

Mærkesager

Ældreplejen

Ældreplejen er udfordret. Tidligere besparelser sætter stadig deres dybe spor. I de senere år har vi sikret, at økonomien stiger i takt med antallet af ældre. Værdighed og trivsel hænger sammen med indflydelse på egen tilværelse. Det er vigtigt med bedre adgang til fysisk og mental træning, men med muligheden for at sige nej tak.

Der skal arbejdes med organiseringen, så det er dem der kender den ældres behov og præferencer, der står for plejen. Det er allervigtigst, når senilitet sætter grænser for den ældres evne til selv at udtrykke sig og forstå omverdenen.

Fordoblingen af antallet af 80+ årige inden for de næste 10 år udfordrer rekrutteringen af personale til ældreplejen. Derfor skal kommunen være en attraktiv arbejdsplads for elever og andre ansatte.

Klima

Klimaet er vor tids største udfordring! Vi skal på alle niveauer kæmpe for 70 % målsætningen i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Jeg mener at elforsyning skal styres af landsdækkende politikere og forsyninger. Undtagen solceller på tage og mure.

Varmeforsyningen og -planlægningen ligger primært som kommunalt ansvar. Vi skal udfase olie- og gasopvarmning samt udvikle fjernvarmen. Vi skal etablere solvarme, varmepumper og varmelagre.

Afbrænding af flis er ikke globalt bæredygtigt. Derfor skal vores nye flis varmeværk i Helsingør begrænses til meget kolde perioder.

Kommunen skal fremme udrulningen af private og offentlige ladestandere til elbilerne.

Endelig bør energibesparelser i egne bygninger, klimavenligt nybyggeri og god energirådgivning til virksomheder og borgere udvikles.

Naturen

Der skal være en balance mellem beskyttelse og benyttelse af naturen. Kommunens strategi for vedligeholdelse af offentlige arealer understøtter en øget mangfoldighed. F.eks. ved mere blomsterrige grøftekanter og naturvenlig pleje på kommunale arealer i tilknytning til alle bysamfundene. Den natur skal udvikles over 20 år.

Jeg håber at det lykkes at finde et samarbejde med ejerne af Langstrup Mose om et udviklings ”kinderæg” med mindre dræning og evt. fortsat græsning og høslet, som giver

  • rigere natur
  • bedre rekreativt areal
  • mindre udledning af klimagassen CO2