Sune Hybert

Sune Hybert

Jeg mener, at jeg kan bidrage positivt til udviklingen i vores kommune, derfor har jeg valgt at stille op for SF i Fredensborg. Min bevæggrund for at stille op er, at jeg ønsker, at udviklingen i vores kommune med hensyn til byudvikling i langt højere grad skal vise hensyn til borgernes ønsker og for den lokale kulturhistorie i de områder, som lokalplanerne udarbejdes for.

Jeg er 47 år, og vi har 3 hjemmeboende børn. Jeg er opvokset i Nivå, og efter endt uddannelse er jeg vendt tilbage til min barndomsby. Jeg er uddannet bygningsingeniør, og jeg arbejder til dagligt i et rådgivende ingeniørfirma som HVAC-ingeniør (VVS og ventilation). Jeg har tidligere været ansat i Kommunale Ejendomme i Fredensborg kommune og har bl.a. stået for den tekniske drift af alle kommunes skoler og biblioteker. Jeg har derfor stort kendskab til de kommunale bygninger og til kommunen som helhed.


Facebook: Sune Hybert SF
Mail: sunehybert@digitegn.dk


Mærkesager

Bæredygtig byudvikling

Vores bydele skal udvikles bæredygtigt og med respekt for de eksisterende borgere i området. Arkitekturen skal passe til omgivelserne. Vores kommunale bygninger skal opføres med bæredygtighed i tankerne, fx efter vugge til vugge princippet. Nye institutioner kan med fordel opføres som CLT træbyggeri. Det er bæredygtigt og giver samtidig et godt indeklima for vores børn.

Gode skoler og institutioner

Gode skoler gøres ikke kun af nye moderne bygninger. Der skal også være fokus på indmaden, nemlig god undervisning. Der skal være tid til forberedelse og efterbehandling, og der skal være ressourcer nok, så undervisningen kan rumme vores børns forskelligheder. Vi skal undgå megaklasser, så der er mere tid til den enkelte elev. Kortere skoledage i kombination med to-lærere ordning, da det er begrænset, hvor meget eleverne for ud af timerne sidst på dagen.  

Jeg mener at alle vores kommunale institutioner skal være attraktive arbejdspladser, så vi både kan tiltrække og fastholde de gode medarbejdere. Det gælder i øvrigt alle kommunens arbejdspladser.

Ordenlighed i kommunens sagsbehandling

For borgerne skal der være ordentlighed i sagsbehandlingen, det vil sige, at vores borgere skal behandles med respekt og skal have mulighed for uvildig rådgivning adskilt fra selve sagsbehandlingen.

Kommunen skal være bedre til at erkende det, hvis der begås fejl i sagsbehandlingen. Ressourcerne skal bruges på at rette op på fejlene, ikke på udenomssnak og fejen under gulvtæppet.