Pia Jespersen

Pia Jespersen

Jeg er uddannet som kulturgeograf, men har i hele mit arbejdsliv arbejdet med sundheds-it og informationssikkerhed. Jeg er ansat i Sundhedsdatastyrelsen, hvor mine primære opgaver er at bidrage til en sikker behandling af de sundhedsoplysninger, som styrelsen har ansvaret for. Jeg er 60 år og har de sidste 35 år boet i Fredensborg, hvor jeg har været aktiv i forældrebestyrelserne i mine børns daginstitutioner, i skolebestyrelsen for Fredensborg Skole og i Forældrenævnet, inden jeg i 1998 blev indvalgt i byrådet i Fredensborg-Humlebæk Kommune. Her arbejdede jeg primært med børne- og skoleområdet samt plan-og miljøområdet.

For mig er indsatsen for, at alle børn og unge har en god, tryg og udviklende hverdag, der skaber et godt grundlag for deres fremtid, stadig en hjertesag.  

 

Mærkesager

Levende byrum

Mange byer oplever, at internethandel og indkøbscentre fjerner livet fra bymidten og at det er svært at holde liv i de små butikker. Men det er vigtigt at holde liv i lokalsamfundene og understøtte lokale fælleskaber, der gør det muligt for borgerne at mødes om forskellige aktiviteter på tværs af alder, baggrund og økonomiske muligheder. Gode oplevelser og engagement er med til at modvirke angst og ensomhed, som rammer flere og flere i en tid, hvor meget af livet foregår på sociale medier. Jeg vil arbejde for, at kommunen understøtter de lokale foreninger og sammenslutninger, f.eks. ved at stille faciliteter til rådighed for deres aktiviteter. Og at det indtænkes i byudviklingen, så man indtænker fællesskabsfremmende løsninger i al planlægning, f.eks. byhaver, legerum for børn og voksne og rum for kulturelle aktiviteter. 


Flere muligheder, mindre ulighed

25% af hver årgang får ikke nogen uddannelse ud over folkeskolen. Sådan er det stadig i 2021, selv om det de sidste 30 år har været et mål at sikre flere en ungdomsuddannelse. Hvis vi i Fredensborg skal sikre, at flere opnår dette mål, så skal vi allerede i børneinstitutioner og skoler etablere rammer for, at også de svageste får den støtte, der skal til for at de kan udvikle deres evner og muligheder. Det kræver først og fremmest, at der er tilstrækkelig ressourcer og tid i skoler og daginstitutioner, men også, at man gennem efteruddannelse og fokuserede projekter giver pædagoger og lærere redskaber til at løse denne opgave.


De grønne valg skal være lettere

Mange vil gerne være mere miljøbevidste i deres hverdag, men oplever, at det kan være svært i en presset hverdag at vælge de grønne og klimavenlige løsninger. Jeg vil arbejde for at kommunen prioriterer infrastruktur, som gør det fordelagtigt at vælge grønne løsninger til. Fredensborg er i dag helt afhængig af naturgas til opvarmning. Jeg vil arbejde for at fremskynde overgang til lokalt produceret fjernvarme baseret på vedvarende energi.

Kommunen bør også understøtte, at flere vælger en el- eller hybridbil ved at der bliver mulighed for at etablere ladestandere flere steder i kommunen.