Spidskandidat Hanne Berg

Hanne Berg

Jeg er SF´s spidskandidat til Kommunalvalget 2021.

Jeg sidder i Byrådet på 16. år. Jeg har været formand i 8 år for Børne- og Skoleudvalget og i 4 år for et Integrationsudvalg. Nu er jeg næstformand i Børne- og Skoleudvalget og medlem af Plan- Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

Jeg er gift med Jon, som er forsker på SCIENCE på Københavns Universitet. Vi har tre voksne børn.

Jeg er miljøjurist med mange års ansættelse i Miljø- og Naturstyrelsen. Nu arbejder jeg i Bolig- og Planstyrelsen.

I min fritid ses jeg med venner i en hyggelig musikklub og besøger kulturinstitutionerne i vores kommune og elsker at gå og cykle i den smukke natur. De sidste 4 års resultater:  

  • SF arbejder for at få afskaffet de nationale tests i folkeskolen, og har sat fokus på unges mistrivsel, for at få vendt udviklingen, samt arbejdet for at ansætte flere voksne i daginstitutionerne.
  • SF har kæmpet imod besparelser på ældreomsorgen og for et bedre lokalt sundhedsvæsen.
  • SF og DN har taget initiativ til kommunens første naturprojekt med mere rig natur ved Græstedgård, og sammen med Mere Liv i Lergravene har vi reddet Nivågårds Sø fra ødelæggelse.  

Facebook: Hanne Berg – SF i byrådet

Mail: habe@fredensborg.dkMærkesager

Klimaet og naturen skal være en folkesag

Sammen skal vi gøre fremtiden grøn. Vi har pligt til for alvor at ændre samfundet, så børn og børnebørn – lokalt og globalt – kan få en god fremtid. Derfor skal samfundet udlede mindre CO2, og vi skal forbruge mindre af ressourcerne og udvide arealerne med vild natur. Staten og kommunen skal gå foran med de store forandringer. Kampen mod klima- og naturkrisen skal bekæmpes ved at engagere mange i en samlet folkesag, hvor alle gør en indsats for den grønne omstilling.

På klimafronten skal varmeforsyningen overgå til varmepumper, fjernvarme og solvarme. På naturfronten skal der være mere plads til en rig og varieret natur, og grundvandet skal beskyttes ved at indføre pesticidfri områder. Vi nyder, sanser og oplever naturen – derfor skal vi plante frugttræer og andre træer langs stier og veje.

Stop unødigt plastikforbruget, indret genbrugsbutikker, skab grønne værksteder til reparation af tøj, it og teknik sammen med erhvervslivet.

Velfærden og kulturen

Reelle minimumsnormeringer nu.

Vi vil have 1 pædagogisk medarbejder for hver 3 børn i vuggestuen og 1 pædagogisk medarbejder for hver 6 børn i børnehaven. Vi arbejder for, at den reelle samværstid mellem børn og voksne opfylder normeringskravet ud fra omsætter-tabellen, som en lokal forældregruppe i Humlebæk har udviklet. Kravet skal gælde for hver enkelt daginstitution i kommunen, så alle børn skal kunne udvikle sig i trygge rammer.

Max. 24 elever i hver klasse

Mere tid til det enkelte barn og fællesskabet i klassen. Derfor arbejder vi for max 24 elever i klassen eller flere to-lærer-timer i kombination med kortere skoledage. Alle børn skal kunne udvikle sig og blive dygtige.
Forældrene skal igen kunne bestemme skolestart for deres børn, fordi børn udvikler sig og modnes i forskelligt tempo.  

Kulturhuse i alle bysamfund

SF arbejder for kulturhuse i alle 4 bysamfund. Kultur giver skønne oplevelser og skaber bånd mellem mennesker. Musikskolen, bibliotekerne, kulturhusene og lokalmuseer skal danne rammer for fælleskaber og oplevelser.

Sammen skal vi bekæmpe ensomhed og social udsathed.

En del mennesker er i perioder psykisk syge, ensomme og på kanten af arbejdsmarkedet. Sammen med kommunens socialrådgivere skal vi hjælpe med at folk får hjælp og opbakning til at få en bedre livssituation. Derfor arbejder SF også for at understøtte civilsamfundet som fx Frivillighedscenteret, Flygtningevenner og Madkassen, der bekæmper madspild og deler gratis mad ud til fattige familier, så tryghed og livskvalitet øges.  

Vi vil tilbyde håndholdt mentorordning til unge, for at undgå, at de havner i en kriminel løbebane.  

Kommunens jobindsats skal tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og drømme, så de inspireres til uddannelse og job.

SF vil have ansat en lokal borgerrådgiver, så borgernes rettigheder sikres.