Bent Fischer-Nielsen

Bent Fischer-Nielsen

Jeg har erfaring som byrådsmedlem i Karlebo Kommune1978-84, formand for Niverødgårdsskolens skolebestyrelse og fodboldtræner for miniputter i Nivå.

Som byrådsmedlem sad jeg i socialudvalget med daginstitutioner, skole- og kulturudvalget og udvalg for teknik og miljø. Som formand for skolebestyrelsen bidrog jeg til, at asbesten blev fjernet fra skolens bygninger, og som fodboldtræner lærte jeg, hvordan fritidsaktiviteter kan medvirke til vellykket integration.

Jeg har været gymnasielærer i samfundsfag og geografi og har været fagkonsulent i Undervisningsministeriet i 13 år. Jeg har skrevet lærebøgerne ”Kommunalpolitik” og ”Vælgeradfærd og statistik”.
Jeg er gift med Hanne Nøiers, der er socialpædagog, og vi har tre børn og seks børnebørn. Fra min kone kender jeg til forholdene for mennesker med handicap, og børnebørnene bidrager til, at jeg igen oplever, hvordan det er at være barn i dagens Danmark.

Jeg vil bruge min erfaring til at arbejde for bedre vilkår for børn, ældre og klimaet.

Facebook: Bent Fischer-Nielsen Byrådskandidat      
Mail: Bent.Fischer@me.com

Mærkesager

Bedre vilkår for børn

Vi skal have reelle minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det skal gælde for hver enkelt daginstitution i kommunen. Vi skal trygt kunne aflevere vores børn og vide, at der er tilstrækkeligt med uddannet personale til at give dem en god dag i vuggestuen eller børnehaven.

I skolen skal vi undgå klasser med over 24 elever eller have to-lærerordninger i kombination med kortere skoledage. To lærere i klassen kan give alle elever en ekstra hjælp til at udvikle sig fagligt og socialt. Alle skal blive så dygtige, at de kan bestå afgangsprøven og kunne komme videre med en ungdomsuddannelse.

Bedre vilkår for ældre

Der skal være mere tid til ældres pleje. De ældre skal opleve tryghed ved, at det er de samme få personer, de møder i deres hjem eller på plejehjemmet.

Plejepersonalet skal så vidt muligt være uddannet. Kommunen skal give personalet gode muligheder for efteruddannelse, bl.a. ved at tilbyde voksenelevløn, hvis man tager en uddannelse som SOSU-hjælper eller SOSU-assistent. Uddannet personale skal sikre, at ældre borgere får en værdig pleje.

Kommunen skal bidrage til, at flere boliger er egnede til seniorer, og at der bygges flere seniorbofællesskaber, hvor man har sin egen bolig, og der er fælles faciliteter.

Bedre vilkår for klimaet

Vi skal have flere ladestandere, flere cykelstier og mere solenergi i kommunen. Vi skal have mere fjernvarme med brug af varmepumper.

Flere ladestandere er nødvendige for, at det er attraktivt at have en klimavenlig elbil især i en etagebebyggelse, hvor man ikke har mulighed for at have sin egen ladestander.

Flere cykelstier er ikke alene godt for klimaet, men også godt for vores sundhed i alle aldre og for muligheder for oplevelser ind i vores smukke kommune.

Varmepumper, fjernvarme og solvarme skal på sigt erstatte olie- og gasfyr til opvarmning af vores huse.