Vi har brug for flere ladestandere

Hedebølger, skovbrande og oversvømmelser. Det bliver varmere hurtigere og hurtigere, og havene stiger mere og mere. Hvis vi skal redde klimaet, er en del af løsningen, at flest mulige køber en elbil i stedet for en benzinbil. I Fredensborg Kommune er det kun 1,7 % af bilerne, som er elbiler.
Vi har brug for flere ladestandere i bebyggelser med fælles p-pladser. For at fremme, at boligforeninger etablerer ladestandere på deres p-pladser, giver staten nu tilskud hertil på op til 25 % af udgifterne i 2021.
En anden mulighed er opladning på et kommunalt areal i nærheden. I 2022 afsætter staten 150 mio. kr. som tilskud til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer.
Klimarådet, boligforeninger og byrådet skal være opmærksom på at få del i disse statstilskud, så vi kan få flere ladestandere i kommunen til gavn for klimaet og borgerne.
Vi må drøfte, hvordan vi kan få flere ladestandere, og vi kan starte på kommunens klimakonference torsdag den 19. august.

Bent Fischer-Nielsen