Stop naturgas til opvarmning, af Torben Forskov

Nye videnskabelige rapporter og en skærpet politisk bevidsthed om klimaforandringerne betyder, at vi må se på vores lokale bidrag med nye øjne. Klimaproblemerne er væsentligt mere akutte, end vi hidtil har troet. Et stop for naturgas til opvarmning vil kunne yde et væsentligt lokalt bidrag til 70 % CO2 reduktionsmålet.

Gennem godt 10 år har Fredensborg Kommune reduceret sin CO2 udledning med ca. 4 % om året. Men de lette virkemidler er ved at være brugt. Der er brug for at tænke anderledes. Her er varmeområdet oplagt at tage fat på. Fjernvarmen har netop indviet et flisfyret kraftvarmeværk i Helsingør, som også kan bidrage med noget af fjernvarmen i Fredensborg Kommune.

Bæredygtigheden af dette kan diskuteres ved anden lejlighed. Oliefyring er ved at blive afskaffet til fordel for varmepumper, jordvarme, træpillefyr o.l. Tilbage er, at en stor del af ejendommene i kommunen opvarmes med naturgas. Naturgassen er, ifølge energistyrelsens tal fra 2017, årsag til 58,3 % af CO2 udledningerne fra opvarmning i Fredensborg Kommune. Hvis vi skal bidrage til 70 % målsætningen, er det ved at være på tide også at rulle naturgassen tilbage. Det bør ske på en struktureret og planlagt måde, så vi ikke kommer i en situation, hvor få naturgaskunder ligger meget spredt på et stort naturgasnet. Derfor bør tilbagerulningen indgå i den strategiske varmeplan, som er ved at blive udviklet i samarbejde mellem 4 Norfors kommuner.

Jeg har hørt argumenter for, at vi skal fastholde naturgasnettet og blot konvertere til biogas fra affald, gylle, halm og græs m.m. Fagfolk mener, at vi kan producere nok biogas til at dække det nuværende behov. Men lige nu rykker teknologien i retning af, at biogassen skal bruges til produktion af flydende brændsler til fly og skibe. Derfor kan vi ikke forvente, at have biogas til rådighed til opvarmning. Opvarmning er det område hvor vi lettest kan erstatte naturgassen og jo længere tid vi har til omstillingen, jo billigere bliver det. Hvis vi bruger 5 – 10 år til omstillingen, skal vi ikke kassere nyetablerede kedler.