Stien der forsvandt

Vi er blevet voldsomst kritiseret af bl.a. Ulla Hardy-Hansen (C) og andre fremtrædende medlemmer af byrådet for at viderebringe Danmarks Naturfrednings kort af Esrum Sø med 1200 m eksisterende sti, som ikke eksisterer.


Vi viderebragte kortet med DN´s og Hillerøds Kommunes forslag til sti, for at borgerne på et overskueligt kort kunne se, præcis hvor hele stien rundt om Esrum Sø skulle gå. Det er vigtigt for debatten om stien at vide, at gangstien ikke bare følger søbredden hele vejen rundt, men flere steder er trukket tilbage fra søbredden af hensyn til lodsejerne og fuglelivet.


Vi har nøje gransket kort og luftfotos og fundet frem til følgende om de 1200 m af stien:


- 1980: Stien er indtegnet på det officielle topografiske kort


- 1990: Stien er at se på luftfotos


- 2007: Stien er at se på luftfotos


- 2012: Stien langs søen er indtegnet på det topografiske kort fra SDFE (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) som en punkteret linje.


- 2017: Stien ses tydeligt på Ortofoto fra SDFE.


- 1. marts 2019: Stien er indtegnet som eksisterende i "Fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Kommune" på baggrund af topografisk kort fra SDFE.


- I dag fremgår stien stadig af de officielle kort fra SDFE.


Efter kort og luftfotos har stien eksisteret 1980-2007, på topografisk kort i 2012, på luftfoto fra 2017 og som punkteret linje langs søen på det seneste topografiske kort fra 2018 (vist her). Så stien har eksisteret i mange år, men har de senere år levet en omskiftelig tilværelse og er i dag tilsyneladende pløjet op.


Vi retter selvfølgelig vores gengivelse af DNs kort op, så det afspejler de aktuelle forhold, der er i dag.