SF's tale ved 2. behandling af 2020-2023 budgettet i Fredensborg Kommune

Hanne Berg

SF er stort set tilfreds med det samlede budget, der netop er indgået.

Vi er tilfredse med, at skatterne holdes i ro, og at der ikke gives skattelettelser, så længe vi har store udfordringer forude på ældre-, socialområdet og børneområdet.

Velfærden er blevet budgetmæssigt styrket, både med løft til ældreplejen, specialundervisning og handicapområdet, så udgifter og budget i højere grad følges ad.

Til ældreområdet har vi tilført 13 mio. kr. i 2020 og 47 mio. over perioden. Det er med til at holde et sikkerhedsnet under velfærden.  

Der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt til flere hjemmesygeplejersker. Det er vigtigt for at borgerne kan få hjælp ved sygdom, og SF og S kæmpede i fællesskab for denne forbedring.

Også kulturen som en del af velfærdsområdet har fået et tiltrængt løft. At Nivå Bibliotek nu får udvidet fredagsåbningen fra i dag: kl. 15-18, og til efter budgetvedtagelsen til kl. 10 - 18 vil betyde, at rigtigt mange vil kunne komme forbi biblioteket i løbet af fredage, og nyde læsning på avissalen og udlånet af alle slags bøger. Det er en lille sejr for SF, men en stor forbedring for mange mennesker i Nivå og Kokkedal.  

Børn og skole:

Og så har vi helt undgået besparelser på daginstitutionsområdet og skoleområdet! Det er meget glædeligt.

Af fremskridt har vi vedtaget flere uddannede pædagoger til 0-2 års området svarende til 2,6 mio. kr. pr. år. Det er ikke nok, men endnu et skridt i den rigtige retning. SF i Folketinget kæmper i disse uger for, at alle kommuner kan få indført minimumsnormeringer ved lov. Det vil give et markant løft, med indfasning over et par år. Lad os håbe, at et flertal i Folketinget følger SF på dette vigtige område.

I budgetaftalen har vi givet hinanden håndslag på, at analysen af samværstid mellem voksne og børn i daginstitutionerne skal gøres færdig, så der er gennemsigtighed med, at pengene bruges bedst muligt.

SF har fået med i budgettet, at indskolingen skal styrkes med 0,9 mio. kr. pr. år. Her tænkes særligt på udfordringer klasser med mere end 24 elever, og andre tiltag i indskolingen, der kan hjælpe alle børn med at komme godt i gang med skolelivet.

Endelig skal der som et forsøg på to skoler i udskolingen tilbydes undervisning eller lignende, der kan hjælpe den lille gruppe af børn, der har tendens til stress og tilsvarende.

SF er ikke tilfreds med, at Broengens flytning allerede nu er indarbejdet som en driftsbesparelse i 2023. Vi mangler reelt set et udførligt beskrevet projektforslag for så stor en forandring som det er at flytte en daginstitution til en skole før vi beslutter noget. Der er brug for omtanke, før et sådan projekt udvikles.

For SF er det vigtigt at Broengens flytning til Kokkedal Skole skal have væsentligt flere fordele end ulemper mht. rammer, pædagogik og ude-legeplads, og vi vil ikke acceptere en ren økonomisk kalkule for så vigtigt et projekt for mange børnefamilier i Kokkedal. Pengene vi frigør ved en flytning skal gå til børnene og SF ser gerne, at vi indfører forsøg med små institutioner, for at sikre nærhed og tryghed, når de skal flytte ind i en kæmpe skolebygning.

Heldigvis er besparelsen først indarbejdet i budgettets sidste overslagsår - fra 2023, så vi kan nå at få en grundig drøftelse med forældre og ansatte, før vi realiserer flytningen.  

På anlægssiden er SF glad for, at svømmehallen stadig er med i budgettet.

 

Mit indlægs indhold