SF´s budgettale ved 2. behandlingen af budget 2021-24 28. sept. 2020 af byrådsmedlem Hanne Berg

Illustration: Stenbille af ukendt kunstner fundet i naturen.

Svømmehal, ny skole i Nivå og et par nye daginstitutioner i løbet af de næste år. Det er svært at være pessimist, med så mange gode initiativer i budgettet.

Med budgetaftalen fastholder vi også udviklingsplaner for bymidter i Fredensborg, Humlebæk og Nivå. Desuden har vi aftalt at flytte biblioteket til gågadeniveau fra 1.- sal i Fredensborg by, hvilket SF værdsætter højt.

Der kommer også i år lidt flere pædagoger. SF arbejder på at få minimumsnormeringer allersenest i 2025. Tak til forældregruppen fra Humlebæk for at give os et klart billede af, hvordan de reelle normeringer opleves i den enkelte institution. Der er desværre stadig et grelt misforhold mellem Danmarks Statistiks generelle tal, og den reelle samværstid mellem barn og voksen i den enkelte institution.

SF vil bevare Broengen, ligesom Broengens forældregruppe vil! Vi håber, at kommunen kan købe Broengen af det almene boligselskab, for at spare den årlige lejeudgift.

Vi afsætter penge til flere klimaaktiviteter og mere biodiversitet.

Det er et SF´s forslag, at der skal afholdes en klimakonference i 2021 med eksperter og bred inddragelse. Desuden foreslår SF sammen med Socialdemokratiet og RV, at der nedsættes et Klimaråd, der bliver bredt sammensat.

Alle skal tage et medansvar for at redde klimaet og naturen. Det er alvorligt. Det haster med at skabe forandringer – nu!

Vi fastholder og skærper kravet til, at kommunalt byggeri og drift skal være bæredygtigt, så CO2-udledningen reduceres mest muligt, også for svømmehal og institutionsbyggeri.

Det er bl.a. et SF forslag, at der afsættes penge til en ekstra klimavejleder. Fordi opvarmning af boliger og erhverv med olie og naturgas skal udfases. Klimavenlige alternativer som fjernvarme, varmepumper og jordvarme skal vælges til af borgerne.

Skoleområdet har takket være Folketinget fået 6 nye lærerstillinger i 2020 og det øges til 14 nye lærerstillinger i 2024. Et forsøg med at forebygge stress, angst og præstationsræs bliver udrullet i alle skolerne. Også UngFredensborg får et løft til en ekstra medarbejder, så ungdomslivet også tilgodeses i en svær tid med ensomhed og isolation ikke mindst i en Corona-tid.

Endelig har vi besluttet at styrke rekrutteringen af Sosu-er og pædagoger, ved at gøre det mere attraktivt at uddanne sig og søge stillinger i Fredensborg kommune. Det er et SF´s forslag, at man skal kunne tilbyde voksenelevløn til voksne, der ønsker at uddanne sig til Sosu-assistenter.

Ældreområdet er blevet hjulpet med en bedre demografimodel, der giver et løft på 45 mio. kr. fra 2021-24, så ældrebudgettet ikke løbende udhules. 800.000 kr. er bevilget til ekstra aktiviteter på plejecentrene. Jeg håber, de kan være med til at skabe mere livskvalitet for de ældre.

Egentlige forbedringer af normeringer på plejecentre og i hjemmeplejen er en opgave, der skal løses i de kommende års budgetforlig, eller ved hjælp fra Folketingets finanslove.

Tak til den dygtige forvaltning for et grundigt budgetmateriale igen i år. Tak til kollegerne i byrådet samt til borgmesteren for et samlet godt budgetforlig.