SF støtter fredning med søsti

På kortet har Sune Hybert, byrådskandidat for SF, tegnet DN’s forslag til nye stier med rødt, som forbinder eksisterende (grønne) stier. 

Af Bent Fischer-Nielsen og Hanne Berg, kandidater til kommunalvalget i Fredensborg for SF

1. marts 2021

SF støtter Danmarks Naturfredningsforeningens forslag til fredning, som fint kombinerer hensyn til benyttelse og beskyttelse.

Danmarks Naturfredning (DN) foreslår en ny fredning i dele af Esrum Søs omgivelser i Fredensborg, Helsingør, Gribskov og Hillerød Kommune. Fredningen har til formål at beskytte og bevare det ualmindeligt smukke åbne kulturlandskab, som natur og mennesker sammen har skabt. En fredning er ifølge DN det eneste redskab, der forsvarligt kan sikre områdets mange forskellige værdier.

Naturfredningsforeningen går ind for en ”fornuftig balance, som giver mulighed for både benyttelse og beskyttelse. Derfor foreslår vi, at der etableres en sti, der, tilpasset landskabet og naturforholdene, giver offentligheden bedre mulighed for naturoplevelser, afstressende gåture og mulighed for at opleve landskabet omkring Danmarks næststørste sø.” (Jens Søndergaard, DN i Frederiksborg Amts Avis 23.3.2021).

Det er denne fredning af et stort kulturlandskab med gangsti, som SF støtter. DN’s forslag til ny gangsti er tegnet med rødt på kortet. Den røde sti forbinder de eksisterende grønne stier, så man kan komme rundt om søen uden at skulle gå på farlige veje.

Bemærk, at DN flere steder har trukket den nye (røde) sti tilbage fra søbredden af hensyn til fuglelivet ved søen. Stien er fx ført uden om potentielle ynglesteder for havørne. Fuglenes ynglesteder kan skifte. Derfor er det en del af fredningen, at kommunen i en yngleperiode kan begrænse de gåendes adgang til et område.

Mads Hartvig Jensen beder os i Ugebladet 24.2.2021 om et klart svar på, hvordan det lige er, at ”det gavner naturbeskyttelsen …, at man fører en offentlig gang- og cykelsti gennem hidtil uberørt natur”. Vi er helt enige i, at det er meget vigtigt at beskytte naturen. Derfor er det heller ikke en cykelsti, som MHJ skriver, men alene en gangsti. Gangstiens forløb og anvendelse er som nævnt tilpasset naturforholdene. Ifølge Naturfredningsforeningens miljøvurdering vil gangstien ikke skade naturen. Miljøstyrelsen støtter DN’s forslag til fredning inkl. sti.

SF støtter derfor Danmarks Naturfredningsforeningens forslag til fredning, som fint kombinerer hensyn til benyttelse og beskyttelse.