SF kræver værdig og anstændig ældrepleje

Den sidste uge har man kunnet læse om klager over forholdene på det nye plejecenter Skovgården i Humlebæk, blandt andet har pårørende berettet om lange ventetider, når en ældre ringer om hjælp til toiletbesøg.

De omtalte situationer er klart uacceptable for ældre i kommunens varetægt. Det er godt at læse i lokalpressen, at ledelsen på Skovgården og den politiske ledelse i kommunen tager ansvar, og lover forbedringer straks.

Heldigvis synes de øvrige plejehjem overordnet set at være i god gænge i Fredensborg Kommune.

SF vil gå til budgetforhandlingerne i august 2021 med et ønske om midler til at ansætte flere SOSU-medarbejdere, til efteruddannelse, så flest mulige er fagligt godt rustet til at løse opgaverne, og til mere generelt at fastholde og tiltrække personale til ældresektoren. Måske en 4 dages arbejdsuge kan være en mulighed? Vi vil gerne være med til at sætte et forsøg i gang.

SF støttede i øvrigt Enhedslistens ønske om 3,5 mio. kr. ved sidste års budgetforhandlinger til at hæve serviceniveauet i ældreplejen, men der var ikke flertal for dette i den brede kreds af forligspartier, ligesom der ikke var flertal for besparelser på andre områder, for at øge serviceniveauet i ældreplejen.

Vi kan glæde os over, at SF sammen med de andre støttepartier til S-regeringen i finansloven for 2021 har givet Fredensborg kommune ca. 2,5 mio. kr. i 2021 til flere ansatte i ældreplejen, der vil vokse til 4 mio. kr./år i 2024. Ligesom på daginstitutionsområdet med minimumsnormeringer for pædagoger er det via staten, at Fredensborg kommunes økonomi mærkbart forbedres på de store velfærdsområder.Hanne Berg, SF, medlem af Fredensborg byråd

Bent Fischer-Nielsen, SF, kandidat til kommunalvalget 2021.