SF i Fredensborg foreslår suspension af 225 timers reglen, af Hanne Berg

SF's repræsentant i Fredensborg byrådet Hanne Berg har i anledning af corona undtagelses tilstanden fremsendt følgende beslutningsforslag:

”SF foreslår, at Fredensborg Kommune midlertidigt suspenderer 225 timers reglen for kontanthjælpsmodtagere indtil situationen har normaliseret sig. Herved vil kontanthjælpsmodtagere også blive omfattet af den generelle ophævelse af rådighedsforpligtelsen for de arbejdsløse som er indført i den nuværende situation.
Kontanthjælpsmodtagere skal i dag opfylde et arbejdskrav på 225 timer ordinært og u-støttet arbejde inden for en 12 måneders periode. Hvis dette ikke opfyldes, nedsættes kontanthjælpen.”

Begrundelse:

I Fredensborg Kommune husker vi alle i det kommunale fællesskab. Også modtagere af offentlig forsørgelse, der pga. den nuværende krisesituation ikke har en jordisk chance for at opfylde kravet om 225 timer. Det gavner ikke hverken borger eller kommune, at gruppen skal stå til rådighed for et arbejdsmarked, der er lukket ned.