SF foreslår lokal plan for flere voksne til børn i vuggestuer og børnehaver. af Hanne Berg

SF har i Folketinget fået gennemført et krav om, at alle daginstitutioner skal have minimumsnormeringer i enighed med regeringen og støttepartierne.

Det kommer vores daginstitutioner i Fredensborg også til at nyde godt af. Men minimumsnormeringer skal holdes op mod virkeligheden i den enkelte institution. Vi kan desværre ikke tage udgangspunkt i Danmarks Statistiks statistikker, da de er alt for generelle. Et problem jeg pegede på ved de indledende budgetforhandlinger i maj måned sidste år. Nu har forældre og BUPL været med til at sætte fokus på de reelle problemer ude på stuerne med for få voksne i hverdagen. Tak for de gode input fra jer. På den baggrund er en bred erkendelse i byrådet nu ved at brede sig.

Mit svar på udfordringerne er todelt.
For det første bliver vi nødt til politisk at sætte kvalitetsmål for vores institutioner:
• Mål for forholdet mellem antal pædagoger og antal medhjælpere på institutionen.
• Mål for, at både morgentimer, midt-på-dagen-timer og eftermiddagstimer skal være bemandet, så alle børn bliver set og hørt.
• Mål for merit-uddannelse af pædagogmedhjælpere.
• Mål for et særligt tilskud til institutioner med flest socialt udsatte børn.

Opfyldelse af disse mål forudsætter flere penge til området. Nogle kommer fra staten som opfølgning på aftalen om minimumsnormering, resten må vi afsætte gradvist i Fredensborg kommunes budgetter i løbet af de næste par år.

For det andet er det en nødvendighed at få afdækket, hvordan hverdagen opleves i hver eneste af vores institutioner i dag.

Derfor har vi i Børne- og Skoleudvalget besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter for forældre, pædagoger, institutionsbestyrelser og fagforeninger, der sammen med forvaltningen skal skabe overblik og gennemskuelighed.

Hanne Berg, SF
Næstformand i Børne- og Skoleudvalget