Overløb af urenset kloakvand skal stoppes af Hanne Berg, SF Medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune.

J.P. Gisselmann har skrevet et indlæg i FAA den 27. juli 2020 om udledning af spildevand.
Tak for din interesse og bekymring for vores fælles miljø. Den dele jeg og mange andre i byrådet med dig. Fx har Thomas Lykke, Flemming Rømer og jeg har uafhængigt af hinanden bedt om en redegørelse fra Fredensborgs administration, da det i medierne kom frem, at bl.a. københavnske kloakker ledte forurenet spildevand ud i Øresund.

Vi har fået oplyst følgende tal:
I 2019 blev der for renseanlæg registreret nedenstående overløb:
Fredensborg renseanlæg: 0
Nivå renseanlæg: 0
Karlebo renseanlæg: 4 – mængde ukendt via Bassebækken og Nivå
(Usserød Renseanlæg: 13 – mængde 82.000 m3 via Usserød Å.

Af tallene fremgår det tydeligt, at Hørsholm Kommune har et problem, mens Fredensborg Kommune har styr på vores renseanlæg.

SF på Christiansborg har netop fremlagt et initiativ efter den offentlige debat om urenset spildevand, der udledes til søer, fjorde og havet. SF arbejder for at der stilles nationale krav til kommunerne om præcise planer for at mindske overløb. Vi skal kunne regne med, at kommunerne gør en seriøs indsats for at løse et nationalt miljøproblem.

Administrationen i Fredensborg Kommune gør en stor indsats allerede, og har i dag skærpet kravene til Fredensborg Forsyning, når der gives nye udledningstilladelser. Fredensborg Forsyning har også udarbejdet en langsigtet strategi for klimatilpasning af deres kloakker.

Som SF-er arbejder jeg målrettet for, at tilstanden af vores fælles miljø og natur forbedres. Øresund er ud over at udgøre dejlige badestrande om sommeren, også et rigt naturområde, som skal beskyttes. SF arbejder for at Øresund bliver udpeget som beskyttet naturreservat for at beskytte dens artsrigdom.