Opstartsproblemer skal undgås med bedre styring af byggeprocessen

Sagen med Skovgården har vist, at der er brug for bedre styring af byggeprocessen i kommunens byggeprojekter. Kommunen skal ikke modtage byggerier med væsentlige fejl og mangler, hvor der går måneder inden bygningen er i fejlfri drift.

De opstartsproblemer som der har været på Skovgårdens bygninger kan faktisk undgås. Det kræver, at kommunen investerer i en commissioning proces der følger byggeriet helt fra start og helt frem til bygningen er taget i drift og afleveret mangelfrit til brugerne. Commissioning er en slags udvidet kvalitetsstyring, hvor man kigger arkitekten, ingeniøren og entreprenøren over skulderen fra man slår den første streg til aflevering af det færdige byggeri.

Overordnet fungerer commissioning ved, at målbare krav til bygningen, som brugerne og bygherre i fællesskab har oplistet, løbende forfølges af commissioning organisationen gennem alle byggeriets faser, fra projekteringen over udførelsen og til idriftsættelsen af byggeriet. På den måde vil både de projekterende og de udførende løbende blive holdt op på om projektet og de valgte løsninger lever op til de stillede krav.

I commissioning processen fokuseres også på bygningsautomation, således at de enkelte systemer i bygningen fungerer sammen inden bygningen afleveres.

Inden byggeriet kan afleveres til bygherre og tages i brug, skal det igennem omfattende tests, hvor de opstillede målbare krav skal eftervises og dokumenteres.

Jeg er glad for, at man, hvad angår Generationernes hus i Nivå, har valgt, at der skal udføres en sådan commissioning proces. Dog mener jeg ikke, at commissioning lederen skal udpeges blandt leveranceteamet, som der er lagt op til i totalrådgiverudbuddet. Commissioning lederen kan med fordel udpeges i kommunens bygherrerådgiverorganisation og derved være helt uafhængig af økonomiske forhold i leveranceteamet.

De kommunale byggeprojekter skal styres bedre, så vi undgår sager som Skovgården og skolen ved Vilhelmsro. Alle parter i byggeriet har fordel af løbende at blive kigget over skulderen.