Klimavenligt kommunalt byggeri - af Hanne Berg

Klima-svar til Mette Nørgaard, Endrupskolens Energiudvalg og Agenda 21.

Kære Mette. Stor tak for dit og andres gode læserbreve om, at kommunen skal arbejde for mere klimavenlige valg.

Jeg er meget glad for jeres ønsker og krav om, at kommunen skal gå foran og tænke på bundlinjen i klimaregnskabet for byggeri og boligmasse.

Kommunen kan desværre ikke bestemme alt ift. nybyggeri. Folketinget lægger de overordnede linjer og de bindende krav til nybyggeri. På en del områder må kommunen derfor ikke stille højere krav end det allerede er besluttet af Folketinget.

Anderledes er det, når kommunen selv er bygherre, som fx da vi byggede Skolen ved Vilhelmsro. Her kunne kommunen selv bestemme, hvor energivenligt vi ville gøre byggeriet, fordi det var kommunens egen bygning. Byrådet besluttede derfor bl.a. at anvende vedvarende energi og høj biofaktor. Skolen er opført i lavenergi klasse 1 og opvarmes ved anvendelse af solceller, jord- og solvarme, og har samtidig en høj biofaktor med bl.a. sedum på tagene.

Jeg kan love dig, at når vi snart går i gang med at planlægge en helt ny skole i Nivå, vil jeg også gå samme vej, og stille tårnhøje krav til klimarigtige valg.

Har I flere ønsker og krav, er I velkomne til at skrive igen. Det er min holdning, at vigtigt, at I som unge bliver lyttet til og inddraget i udviklingen af vores kommune.  

Hanne Berg, Medlem for SF af Fredensborg byråd

Næstformand i Børne- og Skoleudvalget og medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.