Hvordan går det med integrationen?

Vi er ikke i mål, men der går klart fremad! Her er nogle eksempler fra Integrationsbarometeret for Fredensborg Kommune:

  • 65% af alle 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er i beskæftigelse i 2019. Der er kommet flere i arbejde fra 2012 til 2019.
  • 97% af alle med ikke-vestlig oprindelse har opnået karakteren 02 (bestået) eller derover ved 9. klasse afgangsprøver i skriftlig dansk og matematik. De kan dermed komme videre med en ungdomsuddannelse.
  • 53% af alle 20-24-årige med ikke-vestlig oprindelse har mindst gennemført en dansk ungdomsuddannelse. Fra 2012 til 2019 er der flere, der har gennemført en ungdomsuddannelse.
  • Andel af 15-29-årige mænd med ikke-vestlig oprindelse, der er dømt for straffelovsovertrædelser, er faldet fra 7% i 2012 til 4% i 2018.
  • Vi har ingen såkaldte ghettoområder i Fredensborg Kommune.

Byrådet vedtog mandag den 25. januar en god beskæftigelsesplan, hvor flere ledige skal opkvalificeres til jobs, hvor der mangler folk som fx i ældreplejen, rengøring, detailhandel og daginstitutionerne. Det er desuden et mål, at flere kvinder med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde.

På byrådsmødet sagde flere politikere, at der var 511 kvinder af ikke-vestlig oprindelse, som var på offentlig forsørgelse. Ifølge byrådets dagsorden til punktet, er det rigtige tal 294 kvinder. De 511 er mænd og kvinder i alt. Men fint, at der skal gøres en større indsats for at fremme integrationen på dette område.

Opkvalificering er den bedste måde at få flere i arbejde. Rigtig godt hvis ledige mænd og kvinder med dansk og ikke-vestlig oprindelse opkvalificeres fx til jobs i daginstitutioner eller ældreplejen, som der bliver hårdt brug for i Fredensborg Kommune.