Hurra for den nye finanslovs aftale af Torben Forskov

Jeg synes virkeligt, at der er grund til at råbe højt hurra for den nye finanslovsaftale. Et godt skridt i udmøntningen af forståelsespapiret fra i sommers.

For det første er det lovende at SF, S, EL, RV og Alternativet kan blive enige om en finanslov med stærke grønne og velfærdsmæssige elementer. Vi har fået et flertal, som kan arbejde meget bedre sammen, end vi så det under partierne under den forrige regering.

Vi har fået lovning på en minimumsordning for vuggestuer og børnehaver. Ca. 1.200 voksne helårspersoner i 2020 finansieret af statsmidler. I 2025 forventes en opnormering på omkring 4.000 helårspersoner. Detaljerne skal aftales i Børne- og Undervisningsministeriets regi i løbet af foråret. Hvis vi først kan nå at få ansættelserne på plads midt i året, svarer finansieringen til dobbelt så mange. Minimumsordningen er et brud med de evindelige besparelser, som vi har kæmpet hårdt og længe imod. Herudover er der afsat midler til børn med særlige behov.

Ældreområdet har ikke fået så meget i forbindelse med finansloven, men de fik noget i forbindelse med kommuneaftalen (i hvert fald som den blev udmøntet i Fredensborg Kommune).

Flere lærere, både til ”normal” området og til kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Psykiatrien har fået et markant løft. Det var tiltrængt.

Der ansættes yderligere 1.000 sygeplejersker. Også tiltrængt

Bevillinger til mere urørt skov, udtagning af vådområder fra landbrugsdrift.

Garantier til forskellige grønne fonde på 25. milliarder, som kan få ting til at ske.

Ekstra midler til skattevæsenet og lukning af nogle huller i skattelovgivningen.

Herudover er der en række små punkter, der på forskellig vis peger fremad.

Den danske supertanker bliver ikke vendt på en dag, men finansloven giver et godt bidrag. Foran os står der:

·         Udmøntning af aftaler fra finansloven,

·         Klimalov og Klimahandleplan,

·         Kommunal fordelingsreform

·         En ny kommune- og regionsrådsaftale til sommer og

·         En ny finanslov om et år.

Vi kunne altid ønske os mere. Men vi har fået mere, end jeg turde drømme om for et år siden. En klar fornemmelse af at valget gjorde en forske. Gode grunde til at råbe hurra.

Lad os håbe, at landets gode økonomiske situation fortsætter -  og at det lykkes at holde sammen på et flertal, som vil prioritere både grønne og sociale fremskridt.

Venlig hilsen

Torben Forskov