Flere SOSU’er, lærere og pædagoger i 2022

Vi konstaterer med glæde, at byrådet er enig med SF i at ansætte flere SOSU'er, lærere og pædagoger i 2022 i Fredensborg Kommune.

Der skal ansættes flere SOSU'er, så der bliver mere tid til de ældre i ældreplejen. Der skal ansættes flere lærere, så de kan være to lærere i flere timer til gavn for eleverne. Og der skal ansættes flere pædagoger, så vi nærmer os reelle minimumsnormeringer med højst 3 børn pr. voksen i alle vuggestuer og højst seks børn pr. voksen i alle børnehaver.

Alt det har Folketinget med SF's store indflydelse givet kommunerne flere penge til at udføre. Byrådet er enig med SF i, at det ikke er her, der skal spares i kommunens budget for 2022, som det ellers var foreslået af forvaltningen.

Desuden er SF kommet igennem med at få afsat 500.000 kr. til at opsætte ladestandere i 2022 og 300.000 kr. i de efterfølgende tre år. Det vil gøre det lettere for borgerne at få opladet en elbil, og flere vil købe en elbil til gavn for klimaet.

Varmeforsyningen er en af de største udledere af drivhusgasser, og det er et lokalt ansvar at omstille varmeforsyningen, så den i stedet baseres på vedvarende energi (solvarme, varmepumper etc.). SF vil have planlægning og investeringer rykket frem. Jo før vi overgår til vedvarende energi i stor skala, des hurtigere vil vi nå vores mål om udfasning af olie og gas til gavn for klimaet.

SF har også fået afsat 1 mio. kr. pr. år til mere vild natur. Mere vild natur kan fx være såning af vilde blomster, genetablering af små vandhuller, genslyngning af åer og lignende, for at der kommer flere insekter, bier og sommerfugle, og så naturen gøres mere varieret og robust.

I anlægsbudgettet har SF krævet fremdrift for Nivås bymidte og støttet, at kommunen fremmer seniorbofællesskaber og Tiny Houses. Tiny Houses er små huse med et lavt ressource- og energiforbrug og kan være afsættet for en ny, bæredygtig livsstil.

Endelig har SF fået afsat 50.000 kr. til FællesVærket i Nivå til hjælp til rengøring, varme m.v., inspireret af Humlebæks velfungerende KulturStationen. Det handler om at skabe lokalt rum for kultur og aktiviteter, der kan være med til at samle og udvikle fællesskaber til glæde for de mange.