Årsberetning for SF Fredensborg og Hørsholm 2019 til generalforsamlingen den 1. marts 2020.

Årsberetning for SF Fredensborg og Hørsholm 2019 til generalforsamlingen den 1. marts 2020.

Bestyrelsen blev ved generalforsamlingen i 2019 og den efterfølgende konstituering i bestyrelsen sammensat således:
Hanne Berg blev valgt som formand til marts 2020.
Ulla Frøsig, næstformand, Fredensborg (på valg i 2020)
Berit Holtegaard, Fredensborg (på valg i 2020)
Benno Arndt, Hørsholm (på valg i 2021)
Torben Forskov, Fredensborg, kasserer (på valg i 2021)
Lis Grete Møller, Fredensborg, (på valg i 2021)
Ole Bergmann, Fredensborg, suppleant
Lisbeth Østfeldt, Fredensborg, suppleant

Bestyrelsen har holdt 11 møder siden generalforsamlingen, alle har været åbne for medlemmer efter tilmelding.

Det lokale arbejde i partiforeningen:

Vores folketingsmedlem Trine Torp sender med jævne mellemrum sit nyhedsbrev til os, og hun deltager i alle de aktiviteter, vi inviterer hende til, hvis overhovedet muligt. Hun deltager næsten altid i storkredsens møder som landsledelsesmedlem og folketingsmedlem.
Partiforeningen består nu af 92 medlemmer, fordelt med 13 i Hørsholm 2 ”udenbys” med ”sognebånd” og 77 fra Fredensborg kommune. Der er tale om en markant medlemsfremgang i det seneste år.

Vi er meget opmærksomme på at give løbende informationer til medlemmerne, dels med nyhedsbreve, invitationer til arrangementer og møder, dels med velkomstbreve til nye medlemmer. Vi har fået en del nye medlemmer i løbet af året, også et par stykker på gennemrejse. Det har virkelig høj prioritet at få flere, især yngre medlemmer, medlemmernes høje gennemsnitsalder taget i betragtning.

Vi har holdt et ”Hjemme hos byrådsmedlem Hanne Berg” for nye medlemmer for at fortælle om partiforeningens arbejde, og byde de nye medlemmer velkomne. Der var 7 tilmeldte til arrangementet.
Landsmødet var 30. – 31 marts. Louise Zabel, Britta Gad-Johansen, Ole Bergmann og Torben Forskov deltog herfra.
 
Sommertræf og dialogforum blev afholdt som endagsbegivenhed i København den 14. sept., hvor Torben deltog.

Valg til Folketingsvalget og EU-Parlamentsvalget
Der er blevet afholdt mange valgkampsaktiviteter med uddeling af pjecer ved stationer og børneinstitutioner med SF´s mærkesager. Mange lokale SF-ere og sympatisører (25), deltog i valgkampen, også med at husstandsomdele valgpjecer og med at hænge valgplakater op.

Valgresultatet vist markant fremgang ift. seneste valg afholdt i 2015:

Folketingsvalget                                                     2019                   2019                   2015
Fredensborg Kredsen                                           5,8 %                 2359                   1217
Fredensborg Kommune                                       7,2 %                 1764                     905
Hørsholm Kommune                                             3,6 %                   595                    312

Anna Ockelmanns personlige stemmer i Fredensborg Kredsen:                           200
 
EU parlamentsvalget                                           2019                   2019                   2014
Fredensborg Kredsen                                           10,9 %               3722                   2591
Fredensborg Kommune                                       13,6 %               2777                   1867
Hørsholm Kommune                                               6,8 %                  945                    724

Margrethe Auken personlige stemmer i Fredensborg Kredsen:                             2363
 
Medlemsmøder i 2019:
10. april holdt vi vælgermøde forud for Folketingsvalget om bl.a. Social ulighed, med Trine Torp og Venstrekandidat, Kristian Nørgaard Jensen, på KulturStationen i Humlebæk, arrangeret af Venstres lokalafdeling og os
1. maj holdt vi sammen med Enhedslisten på KulturStationen (det gamle posthus ved Humlebæk station). Folketingskandidat Anna Ockelmann og formanden for partiforeningen Hanne Berg talte.
Byrådsmedlem Bjørn Svensson fra Enhedslisten talte selvfølgelig også. Desuden talte Folketingskandidat for Enhedslisten og SF´s kandidat for Europa-Parlamentsvalget.
Der var et ganske fint fremmøde af SF-medlemmer.
Møde med Alternativet lokalt, Mette Jeppesen, og Radikale Venstre om biodiversitet i Fredensborg kommune. Torben deltog på vegne af SF i Fredensborg.
I august blev der afholdt et medlemsmøde om budgetoplægget i Fredensborg kommune.
D. 7. oktober 2019 besøgte ca. 20 medlemmer Christiansborg. Her fik vi rundvisning på Christiansborg af Trine Torp, ny-genvalgt SF-er i Folketinget. Der var fællesspisning i SF´s gruppeværelse på Christiansborg, samtidig med drøftelser og spørgsmål om det nyvalgte Folketings arbejde. Desuden blev vi informeret om tilblivelsen af ”forståelsespapiret” mellem regeringen og SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Det var en meget interessant og vellykket fællestur, hvor deltagere fra Helsingør SF- partiforening også deltog.
Vi indledte det nye år 2020 den 4. januar med at afholde nytårskuren, et hyggeligt socialt arrangement med spisning og sang. I år blev det krydret med et interessant oplæg af lektor i byplanlægning Jesper Pagh, RUC, da vi har mange udfordringer i kommunen med vigende detailhandel i bymidterne, og nye butikker, der planlægger for og lokaliseres uden for bymidten særligt ved Rådhuset i Kokkedal.

SF Nordsjælland (storkredsen):
Holder min. 4 årlige møder, hvor formændene (eller en suppleant) fra de 10 partiforeninger deltager, og hvor vores landsledelsesmedlem Trine Torp også deltager, foruden en repræsentant fra SF regionsbestyrelsen og et folketingsmedlem (som enten er Trine eller en af de øvrige 6).
I princippet en opgave for formanden, men Ulla Frøsig har som næstformand påtaget sig en del af møderne, skiftende med Torben Forskov.
Torben blev i 2019 valgt til kasserer for storkredsbestyrelsen.

I år har storkredsen haft den vigtige opgave at sørge for at koordinere opstillingerne i storkredsen, og det har bl.a. indebåret afstemning om opstillingsformen og en urafstemning om de opstillede kandidaters placering. Det endte som bekendt med, at vores nuværende folketingsmedlem Trine Torp igen blev spidskandidat, vores hidtidige kandidat Lise Müller, der er næstformand for SF, flytter til Hillerød, Fredensborg-Hørsholms kandidat er Anna Ockelmann. Derudover kan der stemmes på Lucas Antonio Madsen og Dorte Nørbo. Det er et godt felt med en forholdsvis ungdommelig profil.
Ann Munk, formand gennem adskillige år, er stoppet 5. februar 2020, og den nye storkredsformand er Jørgen Ekstrøm Jakobsen, som er formand i Allerød.

Ann Munk er valgt som storkredsens repræsentant i Landsledelsen

SF Region Hovedstaden
er baggrundsgruppe for vore tre medlemmer af regionsrådet og har i øvrigt været meget aktiv med arrangement af interessante møder for medlemmer i hele regionen.
Årets medlemsarrangementer har været koncentreret om FN´s Verdensmål, og at denne række arrangementer fortsætter i 2020.

Hjemmesiden
Torben Forskov holder styr på hjemmesiden, Ole Bergmann forvalter vores Facebookprofil og opslag.
Som altid vil jeg opfordre til, at I bruger hjemmesiden aktivt, både til at holde jer orienteret og til at bidrage med indlæg, som sendes til Torben Forskov (kontakt@2fu.dk).


På bestyrelsens vegne,

Hanne Berg,
formand

06. 02. 2020
logopng

Ordbog-forklaring:
Storkredsen: SF Fredensborg og Hørsholm, Rudersdal, Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Frederikssund, Egedal, Furesø, Hillerød og Allerød
Landsmøde: SF’s årlige møde hvor der bl.a. vælges landsledelse (med undtagelse af en repræsentant for hver storkreds). Hver partiforening har et antal delegerede afhængigt af medlemstallet. SF Fredensborg og Hørsholm har pt. 4.
Landsledelsen: SF’s politiske bestyrelse i forhold til landsorganisation og folketing.
Fredensborg kredsen: Hørsholm og Fredensborg kommuner er en kreds i forhold til folketingsvalg.
Dialogmøder: Møde for formænd eller deres substitutter fra hele landet.