Der er brug for en borgerrådgiver i Fredensborg Kommune

Af Hanne Berg, Byrådsmedlem for SF

I Fredensborg Kommune mangler vi en borgerrådgiver. En borgerrådgiver som kan være en uvildig rådgiver for borgere i de konflikter, som opstår med kommunen. Uanset om det er fordi man mener, at man ikke får den hjælp, man har brug for som familie med et barn med handicap, om det skyldes, at man ikke kan overskue sine rettigheder i beskæftigelsessystemet, eller man er ældre og ikke mener man får den hjælp man har ret til, så vil en borgerrådgiver kunne hjælpe.

Jeg får selv henvendelser fra mennesker, der fx ikke har få hjælp af kommunen til behandling af et misbrug, eller fra familier, der ikke har fået den hjælp til et skoletilbud, som passer til netop deres barns behov. Det er ikke altid, at jeg kan hjælpe dem videre.

Det ville en borgerrådgiver kunne. Dels med at gå afgørelserne efter og dels ved at vejlede borgerne i deres klage.

Heldigvis er der lys forude for alle, som er faret vild i systemet. For med dette års finanslov bliver det nu muligt for flere kommuner at ansætte en borgerrådgiver. Det gælder også for Fredensborg Kommune.

SF har nemlig fået forhandlet hjem i Finansloven, at kommunerne kan søge en pulje med henblik på at ansætte en borgerrådgiver. En borgerrådgiver skal rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration. Det er vigtigt ikke kun for at sikre borgernes retssikkerhed, men også for at dæmpe konflikter og tage flere af dem i opløbet.

Jeg foreslår derfor nu, at Fredensborg Kommune søger om at blive en af de kommuner, der får del i de afsatte penge til en borgerrådgiver. En borgerrådgiver skal fungere som en kommunal ombudsmand, som skaber dialog mellem borgeren og kommunen.

I 2014 havde vi en borgerrådgiver i kommunen, men hun blev sparet væk i et presset budget. Nu er der 43 kommuner, der har én, og tænketanken Justitia er kommet med anbefalinger til, hvordan en borgerrådgiver kan gøre mest gavn. (”Analyse – Borgerrådgivere – en sikring af borgernes retssikkerhed”.)

For mig at se, kan det nu kun gå for langsomt med at få ansat en borgerrådgiver.

Ny smuk cykelsti mellem Nivå og Humlebæk

Af  Bent Fischer-Nielsen

Det er en dejlig oplevelse at cykle på banestien fra Kokkedal st. til Nivå st. Det er en direkte cykelsti mellem de to bysamfund, bilerne suser ikke tæt forbi, og det er en dejlig naturoplevelse med marker, sø og skov. Værre bliver det, når man skal videre fra Nivå st. til Humlebæk st. Væk fra banen og ned til vej og cykelsti langs først Gl. Strandvej og senere Humlebæk Strandvej, hvor bilerne suser tæt forbi, og der er buldrende mørkt om aftenen på stykket gennem Lave Skov.

Jeg foreslår, at man forlænger den direkte banesti fra Nivå st. til Humlebæk (grøn sti på kortet). Der er frem til Humlebæk bedst plads på den østlige side af banen, hvor der allerede er grusstier på dele af strækningen. Det bliver en smuk cykeltur langs søer og skov og uden biltrafik. Stien vil forbinde de to nye bymidter med hver sine attraktioner som fx svømmehal, idrætshal og kulturhuse. Ved det grønne kryds på stien vil borgere i det nordlige Nivå have adgang til stien. Den grønne sti munder ud i eksisterende stier langs banen, som fører til Humlebæk Center.

Infrastruktur- og Teknikudvalget diskuterede på sit møde den 3. marts 2020 forslag til den blå og pink sti ud fra en rapport fra Cowi (se kortet). Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med den pink sti som ubelyst grussti. Den blå sti droppes. Samtidig ønskes stiforløb langs Strandvejen forbedret.

Den pink sti fører til Langebjergskolen og en hal ved skolen. Men den pink sti fører ikke til Humlebæk Center, som må være dér, hvor de fleste cyklister har brug for at cykle til og fra. Den blå sti har den fordel, at den fører til Humlebæk Center, men den er ikke en direkte forlængelse af banestien fra Kokkedal. Det vil under alle omstændigheder være godt at forbedre stiforløbet langs Strandvejen med belysning gennem Lave Skov.

Cyklisme er godt for vores klima og sundhed, og så får vi samtidig dejlige oplevelser i naturen. Når Fredensborg gerne vil være en cykelkommune, kunne vi passende starte med en ny sti mellem Nivå og Humlebæk. Der er ikke sat penge af til stien i 2021, så lad os få diskuteret, hvilken stiføring der vil være bedst!