Borgernes forslag i byrådet

Forslag om byrådets forpligtigelse til at forholde sig til borgerforslag der støttes af 700-800 borgere.


SF's budgetønsker 2018

SF's udmelding til budgettet for 2018 i maj 2017.

af Hanne Berg, byrådsmedlem og
Ole Bergmann lokal foreningsformand