Gennem dialog, tillid og aftale

SF's bestyrelse i for Fredensborg og Hørsholm appellerer til, at KL går konstruktivt ind i af finde en løsning på lærernes manglende arbejdstidsaftale. Forhandlingen kan f.eks. tage udgangspunkt i den eksisterende lokalaftale i Fredensborg kommune.

SF og Enhedslisten i Fredensborg opfordrer til at undgå konflikt på det kommunale område

25. februar 2018 Hanne Berg (SF) og Bjørn Svensson (Enhedslisten Ø)

SF's og Enhedslistens medlemmer af Fredensborg Byråd ønsker at udtrykke for vores forventning om, at KL, på vegne af de kommunale arbejdsgivere, udfolder de alvorligste anstrengelser for at få overenskomstforhandlingerne afsluttet med et resultat, så en eventuel konflikt undgås.