Borgernes forslag i byrådet

Forslag om byrådets forpligtigelse til at forholde sig til borgerforslag der støttes af 700-800 borgere.