Ole Bergmann

Ole Bergmann er lokal foreningsformand og 1. suppleant til byrådet.

Ole er endvidere taxichauffør og fhv. skoledirektør.

Sørup, 3480 Fredensborg
tlf. 29 88 02 71
mail: olebergmann@hotmail.com