Bestyrelsen for SF Fredensborg og Hørsholm

Som valgt på generalforsamlingen d. 17. februar 2019

Formand og Byrådsmedlem i Fredensborg Kommune Hanne Berg Mail: habe@fredensborg.dk
Næstformand Ulla Frøsig
Kasserer Torben Forskov tlf. 23 42 67 38 mail: torben.forskov@gmail.com
Lis Grete Møller
Berit Holtegaard
Benno Arendt
Suppleant Ole Bergmann tlf. 29 88 02 71 mail olebergmann@hotmail.com

Suppleant Lisbeth Østfeldt